Tietosuoja & evästeet

Kerromme tällä sivulla, mitä henkilötietoja keräämme DOLO-sivuston käyttäjiltä, miten keräämme tietoja, mihin niitä käytämme sekä miten huolehdimme tietojen suojaamisesta. Tältä sivulta löydät myös tietoa, kuinka voit tarkastaa sinua koskevat henkilötiedot sekä ohjeet, kuinka pyytää sinua koskevien tietojen muokkaamista tai poistamista.

Sivuillamme kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Katso rekisteriselosteemme alta.

Henkilötietojen kerääminen

Pyydämme asiakkailtamme verkkopalveluun rekisteröitymisen yhteydessä rajattua määrää henkilötietoja. Näihin tietoihin kuuluu nimi, sähköpostiosoite sekä asuinmaa.

Sinulla on mahdollisuus lisätä ja muokata henkilökohtaisia tietojasi henkilökohtaisessa profiilissasi sivustolla. Tämä henkilötietoseloste pätee kaikkiin tietoihin ja mediaan jonka vapaaehtoisesti lisäät profiiliisi.

Henkilötietojesi tarkistaminen ja muokkaaminen

Käyttäjätilin luomisen jälkeen voit nähdä ja muokata henkilökohtaisia tietojasi profiilissasi. Kirjauduttuasi sisään voit muokata profiilia tai käyttäjätilin asetuksia.

Henkilötietojen käyttö

Käytämme keräämiämme henkilötietoja: 1) tarjotaksemme sinulle verkkokaupasta ostamasi tai saamasi palvelut ja tuotteet; 2) vastataksemme kysymyksiin palveluistamme, laskutuksesta tai maksutavoista; 3) maksutapahtumiin; 4) käyttäjäkyselyn suorittamiseen; tai 5) ottaaksemme yhteyttä tuotteitamme tai palvelujamme koskevista asioista, muutoksista käyttöehtoihin tai tähän tietosuojaselosteeseen, tai muista sivustoa koskevista tärkeistä asioista.

Ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse voit:
– Jättäytyä pois kaikista tulevista yhteydenotoista
– Pyytää tarkastaa sinusta kerätyt tiedot
– Pyytää muuttaa tai korjata sinua koskevia tietoja
– Pyytää poistaa sinua koskevat tiedot
– Kysyä lisäkysymyksiä sinua koskevien tietojen käytöstä.

Henkilötietojen jakaminen kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilökohtaisia tietoja kolmansille osapuolille vain 1) asianomainen henkilön luvalla; 2) lain velvoittamana, esimerkiksi haasteen yhteydessä tai oikeuden määräämänä; tai 3) suojellaksemme sivustoon liittyviä tekijänoikeuksia, mikäli välttämätöntä. Käytämme palvelujemme tuottamisessa ulkopuolisia palveluntarjoajia, joille siirrämme tietoja niiltä osin kuin on tarpeellista palvelujen toteuttamiseksi.

Emme koskaan myy tai vuokraa henkilötietojasi.

Evästeet

Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP-osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla nk. eväste (cookies) -tiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Tässä yhteydessä emme kerää emmekä varastoi kävijöistä yksilöllisiä tietoja. Kävijä voi selaimen asetuksilla kieltää cookies -tiedostojen lähettämisen koneellensa mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia sivujemme osia. Näitä tilastotietoja käytetään sivujen kehittämiseen ja parantamiseen.

Sivuillamme kerätään henkilötietoja kävijän ostaessa verkkokaupasta minkä tahansa tuotteen ja rekisteröityessä palvelumme käyttäjäksi, osallistuessa kilpailuihin tai, jos kävijä muutoin lähettää meille sivujemme kautta henkilötietojaan. Ellei ao. palvelun tai kilpailun yhteydessä ole muuta mainittu, henkilötietoja käsitellään sivuillamme tarjottuun palveluun tai toimintaan liittyvään tarkoitukseen, kuten esimerkiksi palvelun ylläpitämiseen, asiakasuhteiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen, liiketoiminnan kehittämiseen, kilpailun ratkaisemiseen tai vastataksemme kävijän tiedusteluun sekä tuotteidemme ja palveluidemme yleiseen kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietosuojan päivittäminen

Nämä tietosuojakäytännöt päivitettiin 13.6.2018, ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Mahdolliset muutokset tulevat voimaan välittömästi tämän sivun päivityksen jälkeen. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tälle sivulle minä hetkenä hyvänsä. Tarkista tämä seloste säännöllisesti. Jatkamalla sivuston käyttöä oletamme, että olet tietoinen voimassaolevista käytännöistä ja mahdollisista muutoksista.

Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAKI (523/99) 10 §
Laatimispäivä 1.12.2015

1. REKISTERINPITÄJÄ

DOLO DogsLearnOnline
PL 7
33401 Tampere
Puh. 0400849849
S-posti: info@dolo.fi

2. REKISTERIN NIMI

DOLO-verkkopalvelun asiakasrekisteri (Myöhemmin tässä dokumentissa “rekisteri”)

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin: asiakassuhteiden hoitamiseen ja kehittämiseen, palvelun toteuttamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin, markkinointitarkoituksiin sekä muihin vastaaviin verkkopalveluun liittyviin tarkoituksiin.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään palvelun ylläpitämisen mahdollistamiseksi rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti
– rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus
– asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot
– viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot
sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä rekisteröi DOLO-verkkopalvelun käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta DOLO-palvelun ulkopuolisiin tarkoituksiin.
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää henkilökohtaisten käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

8. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja muuttaa tallennettuja itseään koskevia tietoja ilman välikäsiä DOLO-verkkopalvelun käyttäjätilin asetuksista ja DOLO-profiilin osioista.

9. TIEDON KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostilla osoitteeseen info@dolo.fi.