MAINOS

Miksi koulutamme videoilla vieraita koiria?

Olemme valinneet verkkokursseillamme sen lähestymistavan, että koulutamme koiria itse. Yleensä nämä koirat ovat myös meille suhteellisen vieraita ja mahdollisimman erilaisia yksilöitä. Kerromme nyt syyn, miksi haluamme toimia näin.

Teoriatietoa koirien oppimisesta on paljon saatavilla, kuten myös erilaisia käytännön metodeja ja vinkkejäkin. Teoriaa ja ohjeistusta löytyy itse asiassa niin paljon, että täsmällisenkin teorian käytäntöön siirtäminen juuri oman koiran kanssa voi aiheuttaa suurta epävarmuutta.

MAINOS

Valmiiden lopputulosten ja vaikkapa kouluttajan oman koiran kanssa pitkään hiottujen ihannesuoritusten näkeminen voi kyllä motivoida kouluttamaan, mutta jotenkin pitäisi päästä myös alkuun. Uusien asioiden kouluttamisessa harjoituksen ensimmäiset minuutit ovat usein ratkaisevia – myöhempi harjoittelu perustuu sinä aikana tehtyjen toistojen varaan.

Kouluttajan täytyy tuntea menetelmiensä kulku ja kompastuskivet. Silti yksikään kouluttaja, menetelmä tai koulutusohje ei ole täydellinen. Kokeiluja – myös niitä ei niin täydellisesti sujuvia toistoja – pitää tehdä, jotta ihmiset voisivat oppia omaan tilanteeseen sovellettavaa käytännön toimintaa netin ja videon välityksellä. Muutamassa minuutissa sujuvasti etenevä harjoitus on yleensä huolellisesti suunniteltu ja sen lisäksi toteutettu jopa satoja kertoja eri koirien kanssa ennen uuden koiran kuvaussessiota. Silti esimerkiksi palkkasanoissa voi mennä välillä yhtä helposti sekaisin kuin vasta-alkajakin.

Asiakkaan näkökulmasta menetelmän ja valitun toteutustavan on oltava hänen ja hänen koiransa opittavissa. Jos kouluttaja ei ole paikalla opettamassa uutta harjoitusta koiralle, vaan opetus toteutetaan netissä, lähestymistavan on hyvä olla pelkistetty. Vaiheisiin jaettu harjoitus esitetään siten, että sen voi opetella mekaanisesti ulkoa ja toistaa oman koiran kanssa. Tämä on se vaihe, jossa koira oppii uuden taidon. Sen jälkeen ihminen opettelee soveltamaan tuota taitoa elämässään koiran kanssa.

Uskomme, että myös kouluttajan on laitettava omat taitonsa peliin ja näytettävä, miten käytännössä on mahdollista päästä taitojen opettamisessa alkuun ja alkuvaiheesta eteenpäin erirotuisten, erilaisten koirapersoonallisuuksien ja erilaisen oppimishistorian omaavien koirien kanssa. Näin videot tulevat aidosti lähemmäksi asiakkaan omaa arkea ja mitä erilaisimpia käytännön tilanteita.

Yleisesti ottaen koirankoulutuksessa käytettyjen koulutusmenetelmien tulee olla myös läpinäkyviä. Niissä ei ole tai ei ainakaan pitäisi olla mitään salattavaa. Tästä hyvänä osoituksena toimii esimerkiksi se, että kuvaamme koulutusvideoitamme mielellämme julkisilla puisto- ja kaupunkialueilla.

Kun koira on tottunut kuvaustilanteeseen, varsinainen harjoittelu kouluttajan kanssa alkaa. Sopiva toistojen määrä, palkkioiden valinta ja koiran oppimisnopeus ovat kaikki siinä hetkessä avoimesti nähtävillä. Koulutamme kurssivideoillamme useita erilaisia koiria, sillä haluamme näyttää juuri nämä yksityiskohdat. Näin katsojankin on mahdollista tunnistaa ja oppia helpommin aivan todellisten tilanteiden ratkaisumalleja hyvin erilaisten koirien kanssa.

© DOLO DogsLearnOnline / Jirka Vierimaa

MAINOS