Esittely

Parhaiden käytännön taitojen taustalla on hyvin perusteltu ja taitavasti sovellettu teoria. DOLO edustaa eettisesti perusteltuja, hyvinvointia ja oppimiskykyä pitkällä aikavälillä tukevia koulutusmenetelmiä. Koko henkilökuntamme sitoutuu nykyaikaiseen tieteelliseen käsitykseen eläinten oppimisesta ja hyvinvoinnista.

Koira on ihmiselle tärkeä kumppanilaji ja hyvin riippuvainen ihmisestä. Mielestämme meidän ihmisten velvollisuutena on tarjota koirille parhaat mahdolliset tavat elää ja vuorovaikuttaa kanssamme. Sen vuoksi koirien koulutuksen tulee perustua nykyaikaiseen käsitykseen käyttäytymisestä ja oppimisesta.

Sopeutuminen ihmisten maailmaan ja kanssamme eläminen ilman pelkoja kuuluvat koirien oikeuksiin. Asianmukainen koulutus eli sopeutumisen keinojen oppiminen auttaa näiden oikeuksien toteutumisessa. Tehtävämme DOLOssa on opettaa ihmisiä ja koiria kommunikoimaan keskenään paremmin – onnellisen yhteisen elämän vuoksi.