ADVERTISEMENT

Eläimen kouluttaminen muuttaa asennetta eläimiä kohtaan

Tutkijat järjestivät eläinalan opiskelijoille käytännöllisen kurssin kanojen kouluttamisesta (Hazel et al. 2015). Kanaa ei eläimenä koeta yhtä yksilölliseksi kuin lemmikkikoiraa, mutta niiden tuntoisuus eli kyky tuntea kipua sekä myönteisiä että kielteisiä tunnetiloja on yleisesti tunnustettu. On siten oletettavaa, että jotkut kanojen kouluttamisesta opitut asiat moninkertaistuvat koirien kanssa. Esimerkiksi tavoite vaikuttaa palkkioiden avulla eläimen myönteisiin tunnetiloihin.

Ennen käytännön koulutusta vain 20 % opiskelijoista oli vahvasti sitä mieltä, että kanaa on helppo kouluttaa. Kurssin jälkeen heidän määränsä kasvoi 85 %:iin. Samalla kasvoi myös varmuus omista kyvyistä kouluttaa eläimiä. Yhtä lailla kasvoi käsitys kanan nopeasta oppimiskyvystä ja parani ymmärrys kanan älykkyydestä.

MAINOS

Suomalaistutkijoiden (Koski & Bäcklund 2015) havaintoja mukaillen juuri tällaiset kokemukset muodostavat yhteistyötä myös meidän ja koirien välille. Kun molemmat osapuolet ovat aktiivisia toimijoita, yksilölliset ominaisuudet kohtaavat.

Jo yksinkertaisten tehtävien opettaminen eläimelle kertoo meille niiden tavasta oppia ja tulkita eleitämme. Tämä kääntää huomion pois ihmiskeskeisestä ja epävarmasta asennoitumisesta eläintä kohtaan. Kouluttaminen siis vähentää ajan käyttämistä ja keskittymistä rankaisemiseen.

Eläimen älykkyyden ja tunteiden hyväksyminen ei siten vaikeuta koulutusta, vaan helpottaa sitä. Sen vuoksi yhdessäkään virallisen tahon järjestämässä koulutuksessa ei opeteta rankaisemaan eläimiä koulutuksen, sopeutumisen tai hyvinvoinnin nimissä – kukaan ei voi opiskella eläinten rankaisemisesta tohtorintutkintoa. Tämän ymmärtäminen auttaa huomaamaan käytännössä, että vain palkitsemalla eläimen saa tekemään yhteistyötä iloisesti.

© DOLO DogsLearnOnline / Jirka Vierimaa

Lähteet:

Hazel, S.J. & O’Dwyer, L. & Ryan, T. (2015) “Chickens Are a Lot Smarter than I Originally Thought”: Changes in Student Attitudes to Chickens Following a Chicken Training Class. Animals (Basel) 5(3):821–837.

Koski, L. & Bäcklund, P. (2015) On the fringe: The positions of dogs in Finnish dog training culture. Society & Animals 23(1):24–44.

MAINOS