Elekieli voi johtaa myös harhaan

Mikä helpottaisi koiran stressiä eläinlääkärikäynnillä?

Tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin koirien akuutteja stressireaktioita ruumiinlämpöä ja sydämen sykettä seuraamalla eläinlääkäritarkastuksen aikana. Tutkijat selvittivät, tapahtuuko koirilla tottumista tilanteeseen kahden käynnin aikana ja vaikuttaako koiran ja sen omistajan välinen vuorovaikutus koiran stressiin. Lue lisää

Montako kosketusta päivässä?

Käsittelyn opettaminen rikkoo lajien välisen muurin

Koirien on havaittu oppivan nopeasti ihmisen käsimerkkien merkityksen. Käden katsomisen sijaan ne katsovat käden osoittamaan suuntaan. Tätä voidaan pitää hyvin sosiaalisena oppimisen muotona, joka nopeuttaa yhteistyön tekemistä. Silti kädet aiheuttavat valtavan määrän konflikteja koirien kanssa. Lue lisää

Koiranpennun varmin taito

”Jos sinulle tulisi nyt koiranpentu, mistä taidosta tulisi sen bravuuri?”

Joudun oikomaan vastauksessani muutamia mutkia, sillä koirat ovat yleisesti ottaen hyvin erilaisia rotutyypeiltään. Niiden perusteella voi ennustaa jotain tulevista käyttäytymistaipumuksista ja koiran suosioon nousevista asioista. Ympäristön ja oppimisen vaikutus tiedetään kuitenkin niin mittavaksi, että voin tehdä koulutusasioissa tavoitteellisia suunnitelmia jo etukäteen.

Lue lisää

Taianomainen luopuminen

Miten yksinkertainen voi olla niin hyvää?

Miksi ihmeessä omaa koiraa ei saisi kieltää? Annetaanko sen vain tehdä jotain itselleen tai muille vaarallista ja kehutaan, vaikka koira riehuisi? Näytänkö varmasti vastuulliselta koiranomistajalta muiden silmissä, jos hihkun innosta ja tarjoan kontaktista kieltäytyvälle koiralleni makupaloja?

Lue lisää