Valmentamisen etiikka – osa 1

Tämä artikkelisarja käsittelee vallankäyttöä yhtenä eläinkoulutuksen etiikan lähtökohtana. Etenkin koirien koulutuksessa ihmisen kuva vallasta on usein tiedostamaton, herkästi ulkoisille vaikutteille altis ja identiteetin paljastava. Siksi kirjoitukseni voi aluksi tuntua loukkaavalta, hankalalta tai arkikäsityksiin verrattuna päinvastaiselta. Lue lisää